เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Hypothesis construction & Verification Skills

หลักสูตรทักษะการคิดโดยใช้สมมุติฐานและการตรวจสอบ

Hypothesis construction / Verification Skills

เรียนรู้ความจำเป็นของสมมติฐานและวิธีที่จะทำให้มันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เรียนรู้ขั้นตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบสมมติฐาน

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • ข้อมูลจะถูกรวบรวมแบบสุ่ม แต่หลายอย่างก็ไร้ประโยชน์
  • เนื้อหาเป็นเพียงรายการข้อมูลและไม่มีการพิจารณาถึงสิ่งที่สามารถพูดได้
  • ได้ข้อมูลประเภทที่ไม่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์จากมุมมองของการตรวจสอบสมมติฐาน
  • ต้องการที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงและสร้างสื่อที่จะโน้มน้าวใจอีกฝ่าย

เป้าหมาย

ผู้นำ ผู้จัดการทั่วไป

เวลา

1 วัน

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้ (หลักสูตร 1 วัน)

  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  •  อย่าคิดว่าสมมติฐานที่คุณตั้งไว้นั้นถูกต้องโดยคิดว่า “So What” เมื่อคุณดูข้อมูล ทำให้เป็นนิสัยในการตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองว่า “Why So” 
  • สามารถอภิปรายสมมติฐานและรวบรวม / วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน 
  • เพิ่มความไวต่อข้อมูลและคุณภาพที่หลากหลาย

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

  • สามารถเข้าใจกระบวนการต่างๆตั้งแต่การวางแผนสมมติฐานจนถึงการตรวจสอบ
  • เรียนรู้วิธีสร้างตรรกะเพื่อเพิ่มการโน้มน้าวใจในความคิดเห็นของตัวเองที่มีได้
  • มีนิสัยชอบเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วแทนที่จะเก็บข้อมูลไว้แทน