เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Scenario & Documentation Skills

หลักสูตรเรื่องการจัดทำ Scenario และ เอกสาร

สถานการณ์และทักษะการจัดทำเอกสาร

เรียนรู้ วิธีการสร้างเรื่องราว วิธีการโน้มน้าว อย่างมีประสิทธิภาพ (productivity) ตามที่คาดหวังไว้เพื่อส่งเสริมการดำเนินการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนและอยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (Commitment)

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • เอกสารเต็มไปด้วยตัวหนังสือและแผนภาพ แต่..ท้ายสุดไม่รู้ว่าอยากจะบอกอะไร
  • ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปกับเหตุผลและความสอดคล้องของเนื้อหาโดยรวมที่ปรากฏอยู่ใน เอกสารข้อเสนอ ( proposal) ไม่ได้มีการจัดระเบียบเพื่อให้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  • ไม่ได้เป็นเอกสารที่อีกฝ่ายอยากได้ แต่กลับกลายเป็น..เอกสารที่มีเต็มไปด้วยข้อมูลที่ตัวเองอยากสื่อสาร
  • ไม่สามารถจัดทำเอกสารข้อเสนอในลักษณะของการทิ่มแทงไปยังการมีสติอยู่กับปัญหาของอีกฝ่าย

เป้าหมาย

พนักงานใหม่ไปจนถึงผู้บริหาร

เวลา

1 วัน

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้ (หลักสูตร 1 วัน)

   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • สามารถจัดทำเอกสารที่มองปาดเดียวก็เข้าใจถึงข้อสรุปและเหตุผล ได้มากขึ้นโดยไม่เสียเวลา
  • สามารถประกอบ scenario ที่มีเรื่องราวที่ดึงดูดความสนใจของอีกฝ่ายได้มากขึ้น (เก่งขึ้น
  • สามารถนำเสนอแผนงานการปรับปรุงที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม ..ซึ่งเป็นข้อมูลที่อีกฝ่ายอยากได้

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

  • ที่ผ่านมา ก็มีการจัดทำพวกเอกสารมาบ้าง แต่หลังได้รับการอบรม ก็จัดทำเอกสารที่พาไปหาสิ่งที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้มากขึ้น 
  • เข้าใจแล้วว่า…การจะสื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ง่ายนั้น เราจะจัดระเบียบข้อมูลยังไงดี 
  • ได้รับการประเมินจากเจ้านายว่า …เอกสารที่เราทำเข้าใจง่ายขึ้น