เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ตารางอบรมทั่วไป

คอร์สภาษาไทย

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking  

(Online)
การคิดอย่างมีตรรกะ

วันที่ : 21 Jan 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Business Communication

Business Communication

(Online)
Business Communication

วันที่ : 28 Jan 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Time management <br><p> </p>

Time management  

(Online)
การบริหารจัดการเวลา

วันที่ : 04 Feb 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Facilitation Skill

Facilitation Skill

(Online)
ทักษะการอำนวยความสะดวก

วันที่ : 25 Feb 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking  

(Online)
การคิดอย่างมีตรรกะ

วันที่ : 18 Mar 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Presentation Skill

Presentation Skill

(Online)
ทักษะการนำเสนอ

วันที่ : 25 Mar 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Project Management

Project Management

(Online)
ทักษะการบริหารจัดการโปรเจค

วันที่ : 01 Apr 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการสอน
วันที่ : 27 Apr 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking  

(Online)
การคิดอย่างมีตรรกะ

วันที่ : 06 May 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Business Communication

Business Communication

(Online)
Business Communication

วันที่ : 27 May 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Problem Solving

Problem Solving

(Online)
ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ
วันที่ : 17 Jun 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

Time management <br><p> </p>

Time management  

(Online)
การบริหารจัดการเวลา

วันที่ : 24 Jun 2022
เวลา : 09.00 – 17.00

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการฝึกสอน
วันที่ : 22 Apr 2022
เวลา : 09.00 – 17.00