เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ตารางอบรมทั่วไป

คอร์สภาษาไทย

Questioning Skill

Questioning Skill

(Online)
ความสามารถในการตั้งคำถาม

วันที่ : 13 Aug 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking  

(Online)
การคิดอย่างมีตรรกะ

วันที่ : 27 Aug 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Flexible Thinking Skill

Flexible Thinking Skill


ความสามารถในการแสดงความคิด
วันที่ : 10 Sep 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills


การสื่อสารผ่านการแนะนำและการสอน
วันที่ : 17 Sep 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Time management <br><p> </p>

Time management  

(Online)
การบริหารจัดการเวลา

วันที่ : 23 Sep 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Project Management

Project Management

(Online)
ทักษะการบริหารจัดการโปรเจค

วันที่ : 08 Oct 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Problem Solving

Problem Solving


ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ
วันที่ : 15 Oct 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Presentation Skill

Presentation Skill


ทักษะการนำเสนอ

วันที่ : 22 Oct 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Facilitation Skill

Facilitation Skill


ทักษะการอำนวยความสะดวก

วันที่ : 05 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Negotiation Skill

Negotiation Skill


ทักษะในการเจรจาต่อรอง

วันที่ : 12 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking  


การคิดอย่างมีตรรกะ

วันที่ : 19 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Scenario & Documentation Skills

Scenario & Documentation Skills


ทักษะการจัดทำ Scenario และ เอกสาร
วันที่ : 03 Dec 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการฝึกสอน
วันที่ : 14 Dec 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Time management <br><p> </p>

Time management  


การบริหารจัดการเวลา

วันที่ : 17 Dec 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการฝึกสอน
วันที่ : 10 Sep 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการฝึกสอน
วันที่ : 12 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00
สถานะคอร์ส :