เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ตารางอบรมทั่วไป

คอร์สภาษาไทย

Presentation Skill

Presentation Skill

(Online)
ทักษะการนำเสนอ

วันที่ : 22 Oct 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

Negotiation Skill

Negotiation Skill

(Online)
ทักษะในการเจรจาต่อรอง

วันที่ : 12 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

Logical Thinking <br><p> </p>

Logical Thinking  

(Online)
การคิดอย่างมีตรรกะ

วันที่ : 19 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

Facilitation Skill

Facilitation Skill

(Online)
ทักษะการอำนวยความสะดวก

วันที่ : 26 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

Scenario & Documentation Skills

Scenario & Documentation Skills

(Online)
ทักษะการจัดทำ Scenario และ เอกสาร
วันที่ : 03 Dec 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการฝึกสอน
วันที่ : 14 Dec 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

Time management <br><p> </p>

Time management  

(Online)
การบริหารจัดการเวลา

วันที่ : 17 Dec 2021
เวลา : 09.00 – 17.00

คอร์สภาษาญี่ปุ่น

Teaching & Coaching Skills

Teaching & Coaching Skills

(Online)
การสื่อสารผ่านการแนะนำและการฝึกสอน
วันที่ : 24 Nov 2021
เวลา : 09.00 – 17.00