เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ข่าวสาร

3B Package

Work from Home แล้วก็ยังร่วมอบรมได้! คอร์สการอบรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้!

Read More »

NICHIBAN Thailand x HRI Thailand

องค์กรใหม่กับการใส่ใจการฝึกอบรม
บทสัมภาษณ์ – ความรู้สึกหลังการอบรม

Read More »

TOTO THAILAND

ทิศทางในอนาคตของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า
บทสัมภาษณ์ – จากท่านประธาน Shimada

Read More »

TOTO Thailand x HRI Thailand

คิดอย่างมีตรรกะเพื่อการแก้ไขปัญหา
บทสัมภาษณ์ – ความรู้สึกหลังการอบรม

Read More »