เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ข่าวสาร

3B Package

Work from Home แล้วก็ยังร่วมอบรมได้! คอร์สการอบรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้!

อ่านต่อ »

TOTO THAILAND

ทิศทางในอนาคตของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า
บทสัมภาษณ์ – จากท่านประธาน Shimada

อ่านต่อ »