เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

What are Facilitation Skills and Why are They Important?

What are Facilitation Skills and Why are They Important?

Facilitation หรือ การอำนวยความสะดวก

(ในการกำหนด・การบริหารการประชุม)

การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือให้ความสนใจจดจ่ออยู่ในการประชุมของเรานั้น จริงๆเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก หากเราสามารถมีทักษะที่ดีในการนำที่ประชุมหรือ Lead สมาชิกในกลุ่มของเราเรื่องของเนื้อหาก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่หากเราสามารถนำแนวทางเรื่อง Facilitation มาปรับใช้ได้ก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่หากเราสามารถนำแนวทางเรื่อง Facilitation มาปรับใช้ได้ก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้มั้ย?

 • ประสิทธิภาพ (productivity) ของการประชุมต่ำ ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไป
 • วัตถุประสงค์และประเด็นหัวข้อ วาระของการประชุมไม่ชัดเจน มีการพูดคุยถกเถียงไปมา ทำให้เสียเวลา
 • การพูดคุยจบลงเพียงแค่ผิวเผินไม่ลงลึก (ไม่ใช่แก่นของปัญหา)
 • ไม่มีผู้นำ ที่ทำเรื่อง facilitation ของการประชุม
 • การบริหารการประชุมแบบ online นำมาใช้ได้ยาก

คอร์สอบรมเรื่อง Facilitation สามารถทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดลงได้!

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • รวบรวมทักษะการบริหาร/ดำเนินการประชุมที่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในเวลาที่จำกัด และนำไปใช้ได้จริง
 • สามารถออกแบบและบริหารการประชุมที่มีความเห็นของสมาชิกในทีมออกมาอย่างสนุกสนานทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ
 • ใช้ประโยชน์จาก White board และ Framework เพื่อทำให้การพูดคุยได้อย่างหลากหลาย

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านมา

 • เข้าใจความสำคัญของ การมีหรือไม่มี facilitator ในการประชุม ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันมาก
 • เข้าใจ วิธีการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อปรับให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • จะนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติพร้อมกับ การทำ facilitation