เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ความสำคัญของการอบรมพนักงานภายในองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุด

ในมุมมองของ Consultant

Contents Introduction

Suphachai Pattanawihok 

(Boy) 

Senior Consultant

HRI (Thailand) Co.,Ltd.

Waewmanee Phueksakorn 

(Waew)

Business Development manager

HRI (Thailand) Co.,Ltd.

1. ทำไมการจัดอบรมในองค์กรถึงเป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละองค์กรไม่ควรมองข้าม?

Boy : การมองภาพการอบรมในองค์กรคล้ายๆ การเรียนหนังสือ การฝึกอบรมภายในองค์กรก็คงไม่ต่างกับการให้ความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้กับ พนักงาน หรือ หากเป็นสิ่งที่รู้แล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาหรือการอัพเดท ข้อมูลใหม่ๆให้มีมากขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป จะส่งผลในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปด้วย หลายๆครั้งที่บางบริษัท ไม่ได้คิดถึงส่วนนี้ เช่น ปรับตำแหน่งพนักงานเข้าสู่ตำแหน่ง ในระดับบริหาร เนื่องจากอายุงานและความสามารถในการทำงาน แต่พนักงานที่ถูกปรับอาจจะไม่เคยมีทักษะการบริหารงาน บริษัทจึงควรใส่ทักษะตรงนี้เพื่อเติมให้ เหมาะสมกับการทำงานที่บริษัทต้องการ

Waew: เชื่อเสมอว่า การที่องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ ก็ขึ้นอยู่กับทักษะและการพัฒนาของบุคลากร คนภายในบริษัทหากยิ่งมีการปูพื้นฐานทักษะให้ดีได้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย แววเชื่อว่าไม่ว่าการจัดอบรมให้พนักงานฝึกทักษะ Hard Skill หรือ Soft skill ก็เป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ อีกทั้งต้องคอยอัพเดททักษะนั้นๆให้ทันเหตุการณ์อีกด้วย
           ในบางครั้ง บางองค์กรอาจไม่ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเท่าที่ควร การใส่ใจบุคลากรนอกจากยังช่วยส่งเสริมด้านทักษะให้พวกเขาแล้ว ยังสามารถเพิ่ม Motivation ในการทำงานของพวกเขาได้ดีอีกด้วย

2. ถ้าจะเริ่มวางแผนการจัดอบรมในองค์กร ควรเริ่มต้นจากตรงไหน?

Waew:หลายๆครั้งลูกค้าจะไม่ทราบว่าควรเริ่มจากตรงไหนดี สำหรับแววแล้วเชื่อว่าหากในองค์กรสามารถมองเห็นปัญหาภายในที่เกิดขึ้นได้ก่อน เช่น ทำ Survey ภายในแต่ละแผนกแต่ละส่วนที่ต้องการจะจัดอบรม ว่าควรจะเสริมทักษะในเรื่องไหนมากที่สุดก่อน ก็จะช่วยให้อบรมได้ตรงประเด็น มากกว่าการที่คิด Topic หรือหัวข้อที่อาจจะได้มาเป็นตีมในการอบรมในแต่ละปี เพราะหลังอบรมไปแล้วหากทำไปแบบไม่ตรงจุด ผลลัพธ์ก็จะไม่มีให้เห็น
           อย่างที่หลายๆองค์กรอาจจะประสบปัญหาว่าทำไมฝึกอบรมแล้ว มองไม่เห็นจุดเปลี่ยนของพนักงาน สาเหตุก็อาจจะมาจากการจัดอบรมแบบไม่ตรงประเด็นนั่นเอง อย่างในบริการของบริษัท HRI หากลูกค้ายังไม่สามารถสรุปถึงประเด็นหรือปัญหาที่ต้องแก้ไขในการจัดอบรม ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและเข้าไปช่วยเป็นสื่อกลางในการวางแผนการจัดอบรมให้ได้ด้วย

Boy: การวางแผนการอบรมควรมาจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่บริษัท ต้องการก่อน เช่น ต้องการให้บริษัท เป็นไปในทิศทางใด ต้องการบุคลากรที่มีทักษะและความ สามารถแบบไหน รวมไปถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรในแต่ละช่วงว่า ต้องการพัฒนาเรื่องใด เป็นพิเศษ แล้วจึงทำการออกแบบเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรม ให้เหมาะสมกับ เวลา ตำแหน่ง ของพนักงานได้ จากเหตุผลดังกล่าวจะทำให้เราสามารถแบ่งส่วนของการอบรมออกได้เป็นแบบระยะยาว หรือ เป็นการอบรมที่เป็น Core ของบริษัท และ การอบรมระยะสั้น คือ การการออกแบบการอบรมมาให้สอดคล้องกับความรู้ที่ต้องการพัฒนาในช่วงนั้น

3. ปกติแล้วทาง HRI มีการซัพพอร์ตลูกค้าด้านไหนบ้าง?

Boy: นอกเหนือจากคอร์สอบรมพื้นฐานแล้ว เรายังมีการจัดคอร์สอบรมในรูปแบบของ inhouse โดยลูกค้าสามารถปรึกษา หรือเล่าปัญหาที่มีอยู่เพื่อการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับการอบรมได้ นอกจากนั้น เรายังมีบริการให้คำปรึกษาในการสร้างโครงสร้างการอบรม ให้กับบริษัทที่ไม่มั่นใจว่าต้องการ การอบรมแบบใด

Waew:ไม่ใช่แค่การจัดอบรมตามหัวข้อ แต่ยังให้คำปรักษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในทุกๆด้าน เรียกได้ว่าเราทำ Consulting ให้กับลูกค้าที่มีปัญหารอบด้านเกี่ยวกับ Human Resources ในเรื่องของการจัดอบรมเช่นกัน เราสามารถสร้างเนื้อหาหรือ Content ที่ตอบโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการ Customize รายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงการหา workshop ให้เหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆด้วย
           นอกจากนี้แล้ว เรายังมีการจัดอบรม Know-how ให้กับชาวญี่ปุ่นด้วย สำหรับ expat ชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมืองไทย อาจจะยังไม่เข้าใจใน working culture ในบ้านเรา ก็สามารถมาอบรมในคอร์สสำหรับชาวญี่ปุ่นได้ด้วยเช่นกัน

4. เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจที่ได้ซัพพอร์ตลูกค้า แล้วได้รับผลตอบรับที่ดี

Waew:ในตอนที่ได้มีโอกาสจัดอบรมเกี่ยวกับ Presentation skills ซึ่งทักษะในด้านนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้ว เพียงแต่ทางเราช่วยในการเน้นจุดที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการเตรียมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการพูด ไปจนถึงการส่งสารถึงผู้รับสาร แล้วพอได้มาฝึกกับ HRI คือเป็นสไตล์ที่ต้องการให้ผู้อบรมฝึกทำจริงๆ ซึ่งในการอบรมเราจะมีการจัดให้ทำแบบฝึกหัดและ workshop ต่างๆเยอะมาก เพราะเราต้องการให้ผู้อบรมนอกจากจะเข้าใจเนื้อหาแล้ว สามารถเอามาฝึกทำจริงๆแล้วทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถฟังความเห็นของเพื่อนๆร่วมคอร์สอบรมไปในตัวด้วย
           ซึ่งพอหลังจบคอร์สแล้ว ความเห็นของหลายๆท่านก็มองเห็นและเข้าใจตัวเองมากขึ้น การได้เข้าใจจุดที่เราควรจะปรับปรุงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ครั้งต่อๆไปเราสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ เรารู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า แม้จะเป็นแค่เวลาสั้นๆในการอบรม แต่จากเริ่มคอร์สถึงจบคอร์ส ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆสำหรับบทบาท Trainer คนหนึ่ง

Boy: เป็นคอร์ส cross cultural communication ทางเราได้มีโอกาส ไปสร้าง คอร์สอบรมให้กับบริษัท ที่มีคนญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยทำงานในเมืองไทยมาก่อน ให้สามารถมองเห็นและเข้าใจในรูปแบบความคิดและการทำงานของคนไทย รวมไปถึง แนะนำวิธีการรูปแบบของความคิดของคนญี่ปุ่นให้กับชาวไทยได้รับทราบว่าด้วยสาเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้คนญี่ปุ่นคิด ไม่เหมือนกับคนไทย และจะมีวิธีใดบ้างที่สร้างแนวคิด เพื่อให้คนญี่ปุ่นเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ผลการตอบรับหลังจากอบรมทำให้ คนไทย และคนญี่ปุ่น สามารถเปิดใจในการทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้น มีการสื่อสาร และบอกให้สิ่งที่ตัวเองต้องการได้ดีมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้น

5. เทรนด์ในการอบรมในปีหน้าจะไปในทิศทางไหน ปัญหาไหนที่พบบ่อยและขอให้จัดอบรมมากที่สุด

Boy: อย่างแรกเลย ในส่วนของรูปแบบการอบรมจะเป็น รูปแบบ online มาก ในส่วนของเนื้อหา จะเป็นกลุ่มของ communication ทั้ง การการสื่อสารภายในองค์กรทั่วไปในทุกระดับด้วยกัน และการสื่อสารต่างวัฒนธรรม คือ ระหว่างคนไทย และคนญี่ปุ่น เพราะหลายๆบริษัทมองว่าพื้นฐานในการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมาก หากสื่อสารได้ดี ก็จะลดความผิดพลาดในการเข้าใจผิด สามารถเปิดรับในมุมมองใหม่ มุมมองที่แตกต่างได้อย่างไม่มีอคติ และนำไปสู่การทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Waew:ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างคนไทย-คนญี่ปุ่น การทำความเข้าใจกันในเรื่องของลักษณะ Style การทำงานที่จะมี Gap ที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะ ถ้าองค์กรสามารถปูพื้นฐานความเข้าใจในการสื่อสารในองค์กรของทั้งสองฝ่ายได้ ก็จะยิ่งทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า