เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HoRenSo

รายงาน・ติดต่อ・สื่อสาร

การรายงาน・การติดต่อ・การสื่อสาร เพื่อธุรกิจ

เรียนรู้สถานการณ์ในการเสริมสร้างพื้นฐานการสื่อสาร เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สามารถเข้าใจภาพรวมและทำการฝึกฝนทักษะ การรายงาน ติดต่อ สื่อสารรวบไปถึง การเรียนรู้จุดสำคัญที่ทำให้ง่ายต่อการรายงาน และเข้าใจถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานขั้นตอนต่างๆ กับสถานการณ์ต่างๆ ได้

แนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้

  • ไม่รู้ว่าควรรายงานข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ และรายงานอย่างไรให้แก่หัวหน้าทราบ

  • ลูกน้องเก็บข้อมูลที่มีเอาไว้

  • ถูกบอกมาว่า เนื้อหารายงานทำความเข้าใจได้ยาก

  • ไม่เข้าใจจุดสำคัญของการ รายงาน・ติดต่อ・สื่อสาร

เป้าหมาย

พนักงานใหม่ไปจนถึงผู้บริหาร

เวลา

1 ชั่วโมง

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

เรียนผ่านวีดีโอ e-Learning

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาอบรมอบรม 1 ชั่วโมง

  1. Ho ・Ren ・So คืออะไร

  2. การรายงาน – คือ การแจ้งบอกความผิดพลาดหรือปัญหาที่จะเกิดแต่เนิ่นๆ

  3. การติดต่อ – การบอกข้อเท็จจริงอย่างตรงประเด็นและละเอียด

  4. การปรึกษา – การเปิดเผยในส่วนของข้อมูลที่มี เผื่อรับคำแนะนำหรือข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม