เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Time management

การบริหารเวลา

การบริหารเวลา Time management

สาระสำคัญของการจัดการเวลา การจัดการ “เหตุการณ์” มากกว่า “เวลา” ด้วยการแยก “เหตุการณ์” และการทำให้สมบูรณ์แบบสำเร็จ ตระหนักถึงงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

  • เข้าใจว่าสาระสำคัญของการบริหารเวลาคือการจัดการ“ เหตุการณ์” ไม่ใช่“ เวลา” และตระหนักถึงงานที่มีคุณค่าของการจัดการภายในระยะเวลาที่จำกัดการสอน / การฝึกสอน” สำหรับคำแนะนำ และการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
  • เรียนรู้การวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้“ เหตุการณ์” ต่างๆสำเร็จ

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • ฉันยุ่งตลอดเวลาและไม่สามารถจัดการกับเวลาได้
  • ฉันไม่ถนัดในการทำงานหลายงานพร้อมกัน
  • ไม่ถนัดในการจัดลำดับความสำคัญและเลิกงานสำคัญให้เสร็จทันเวลา
  • คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่ดีเพราะจะรีบทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วก่อนถึงกำหนด

เป้าหมาย

ระดับทั่วไป – ระดับผู้จัดการ

เวลา

1 วัน หรือ 3 ช.ม.

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้​ (หลักสูตร 1 วัน)

1. การจัดการเวลาไม่ใช่การจัดการเวลา

2. วิธีการจัดลำดับความสำคัญ

3. คะแนนเพื่อการวางแผนและดำเนินการตามแผนให้เป็นไปได้

4. การเพิ่มเวลาของคุณ

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม

ความเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

  • การรับรู้ในแก่นแท้เกี่ยวกับ Time Management เปลี่ยนไป
  • สามารถจัดลำดับความสำคัญของเนื้องานที่เป็นรูปธรรมได้ ภายใต้ภาพรวมของงานทั้งหมด
  • ลดทอนการทำงานอย่างฉุกละหุกเมื่อถึงกำหนดเวลาส่งงาน