เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

ข้อมูลบริษัท

HRI (Thailand) Co.,Ltd.

Managing Director

Mr. Yoshizaku Egusa

ก่อตั้งขึ้น

ปี 2019

HRI (Thailand) Co.,Ltd.

Managing Director

Mr. Yoshizaku Egusa

ก่อตั้งขึ้น

ปี 2019

HR Institute Co.,Ltd.

ตัวแทนผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ken Misaka

ก่อตั้งขึ้น

ปี 1993

HR Institute Co.,Ltd.

ตัวแทนผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Ken Misaka

ก่อตั้งขึ้น

ปี 1993