เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Cross Culture Communication

หลักสูตรการสื่อสารต่างวัฒนธรรม

การสื่อสารต่างวัฒนธรรม Cross Culture Communication

“ข้อเท็จจริง” เหมือนกัน แต่ “การตีความ” แตกต่างกัน หาก “การตีความ” แตกต่างกันการตัดสิน “ก็แตกต่างกันเช่นกัน หากต้องการแปล “การตีความ” เป็นภาษาและยอมรับ มันนำไปสู่ความเข้าใจของบุคคลอื่น

เรียนรู้สถานการณ์ที่อาจเกิดช่องว่างในธุรกิจเนื่องจากความแตกต่างในค่านิยมและวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับพันธมิตรข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • ฉันรู้สึกไม่สบายใจในการสื่อสารกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ฉันไม่สามารถพูดได้และฉันไม่รู้วิธีการปรับปรุง
  • คุณคิดว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกและคนอื่นกำลังทำสิ่งที่ผิด
  • ฉันไม่ทราบวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อทำงานร่วมกับคู่ค้าจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  • บุคคลอื่นดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับฉัน แต่ฉันไม่เข้าใจสาเหตุ

เป้าหมาย

ระดับทั่วไป – ระดับผู้จัดการ

เวลา

1 วัน หรือ 3 ช.ม.

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้​ (หลักสูตร 1 วัน)

1. ความรู้และทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2. เข้าใจคุณค่าที่หลากหลาย
3. เข้าใจ “การตีความ” ระหว่าง “ความจริง” และ “การตัดสิน”
4. ความแตกต่างในรูปแบบการสื่อสาร
5. ฝึกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม