เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Business Comunication

หลักสูตรการสื่อสารเชิงธุรกิจ

การสื่อสารเชิงธุรกิจ Know how-Do how

ทำความเข้าใจกับการสื่อสารทางธุรกิจว่าเป็น“ ความสามารถในการเจรจา” ซึ่งเป็นการรวบรวมทักษะสามอย่างต่อไปนี้และทำความเข้าใจกับประเด็นในทางปฏิบัติ

  1. ความสามารถในการฟัง: “ฟัง” กับสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อในขณะที่พวกเขาอยู่โดยไม่มีอคติ
  2. อำนาจการตั้งคำถาม: “ถาม” เพื่อรู้จักคนอื่นอย่างลึกซึ้งและดึงความคิดเห็นออกมา
  3. ความสามารถในการสื่อสาร: “ส่ง” ข้อความง่ายๆที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอื่น

สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้

  • ฉันไม่สามารถเข้าใจความตั้งใจของบุคคลอื่นที่จะพูดหรือสื่อสารได้
  • เมื่อมีคนถามว่า “คุณมีคำถามหรือไม่” คุณไม่สามารถถามคำถามที่เหมาะสมได้
  • ฉันไม่เข้าใจกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสื่อสาร
  • ฉันไม่สามารถให้คำตอบเชิงตรรกะได้

เป้าหมาย

ผู้นำ ถึงระดับกลาง

เวลา

1 วัน หรือ 3 ช.ม.

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น

วิธีการอบรม

รองรับการเรียนแบบออนไลน์

ติดต่อ

Info@hrit.co.th

เนื้อหาการเรียนรู้ (หลักสูตร 1 วัน)

1. การสื่อสารทางธุรกิจคืออะไร
2. สร้างพื้นฐานของการสื่อสารโดยการฟัง
3. ใช้คำถามเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
4. การเลือกข้อความที่เข้าใจง่าย

ตัวอย่างสไลด์ในการอบรม