เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

HRI (Thailand) Co., Ltd. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร และการนำไปปฏิบัติจริงได้

Banner หน้าแรก
We Choose Who We Are
Slide
previous arrow
next arrow
Voices of Participants Vol.3

Voices of Participants Vol.3

“What is it about HRI Online Seminars?”
Dunlop Tire (Thailand) Co., Ltd.

Cross Working Style x Cross Cultural

Cross Working Style x Cross Cultural

Cross Working Style x Cross Cultural
What can we learn from our experience?

Voices of Participants Vol.2

Voices of Participants Vol.2

“What is it about HRI Online Seminars?”
Sumitomo Corporation Thailand Ltd.

Voices of Participants Vol.1

Voices of Participants Vol.1

“What is it about HRI Online Seminars?”
Voith Paper (Thailand) Co., Ltd.

ทำไมต้องเลือก HRI THAILAND

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat

3 จุดแข็งของเรา

รูปแบบการสอน

ไม่ใช่เพียง “เรียนรู้” และ “ทำความเข้าใจ” แต่เป็นหลักสูตรสำหรับ

“นำไปใช้ในการทำงานจริง”

ประสิทธิภาพ

ให้บริการอบรมไปแล้วมากกว่า 250,000 คนตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี ค.ศ. 1993 ที่ประเทศญี่ปุ่น

การจัดระบบ

นำความรู้และประสบการณ์จากหน้างานถ่ายทอดลงในรูปแบบหนังสือ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยพิมพ์แล้วมากกว่า 120 ฉบับ

บริการและหลักสูตร

WAY คือแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ลักษณะโครงสร้างขององค์กร ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไป แต่เราคงยังยึดถือในวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าตามคำว่า “Rashisa”

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

แนะนำผู้สอน

ตัวอย่างการสอน

Easy Pyramid Structure! โครงสร้างพีระมิด!

เพื่อการปฏิรูปในรูปแบบ บุคคล/องค์กร โดยการใช้
Logical Thinking

วิดีโอ

ตัวอย่างการสอนของเรา

เพื่อการปฏิรูปในรูปแบบ บุคคล/องค์กร โดยการใช้ Logical Thinking

Easy Pyramid Structure! โครงสร้างพีระมิด!